سوالات استخدامی گوگل نابغه‌ها را هم به شک می‌اندازد


دیبا: شرکت گوگل نه تنها با دستاوردهایش بلکه با مصاحبه‌های شغلی شناخته می‌شود که هیچ جای دیگری ندیده اید. این مصاحبه در یک کافه یا از طریق اسکایپ برگزار می‌شود و سوالاتش آنقدر دشوار هستند که باهوش‌ترین افراد هم به سختی می‌توانند پاسخ دهند. در این مطلب چند نمونه از این سوالات را مشاهده می‌کنید.

توپ بیلیارد

هشت توپ بیلیارد داریم. یکی از آن‌ها کمی سنگین‌تر از بقیه است. چند بار باید آن‌ها را با ترازو مقایسه کنیم که بدون استفاده از وزنه توپ سنگین‌تر را پیدا کنید؟

 

سوالات استخدامی گوگل نابغه‌ها را هم به شک می‌اندازد

 


مرد مرده در بیابان

جنازه مردی با یک کبریت در دستش در بیابان پیدا شد. هیچ ردپایی آنجا نبود. او چرا و چگونه مرده است؟

 

سوالات استخدامی گوگل نابغه‌ها را هم به شک می‌اندازد

 


۴ لیتر آب

فکر کنید مقدار نامحدودی آب و دو بطری ۵ و ۳ لیتری دارید. چطور می‌توانید دقیقا ۴ لیتر آب را اندازه بگیرید؟

 

سوالات استخدامی گوگل نابغه‌ها را هم به شک می‌اندازد

 


خرس‌

خانه‌ای ساخته اید که همه اضلاع آن رو به جنوب هستند. ناگهان یک خرس می‌بینید. خرس چه رنگی است؟

 

سوالات استخدامی گوگل نابغه‌ها را هم به شک می‌اندازد

 


قرص

پزشکی ۴ قرص به بیمار داد: از هر نوع قرص ۲ عدد که نمی‌توان آن‌ها را از هم تفکیک کرد. بیمار باید قرص‌ها را در ۲ مرحله بخورد. یک قرص از هر نوع در صبح و تکرار آن در شب، و اگر درست مصرف نکند می‌میرد. او به اشتباه قرص‌ها در یک شیشه ریخته و با هم مخلوط شده اند. چطور باید آن‌ها را مصرف کند تا زنده بماند؟
سوالات استخدامی گوگل نابغه‌ها را هم به شک می‌اندازد

 

پاسخ این قسمت در مطالب فردا منتشر خواهد شد.