شرایط طلاق از طرف زن | گروه وکلای تهران

شرایط طلاق از طرف زن | گروه وکلای تهران

اگر شروط چاپی عقد نامه را ملاحظه بفرمایید ۱۲ مورد به عنوان پیش فرض گنجانده شده است که در صورت امضای زوج ( شوهر ) در آینده و بعد از عقد زوجه می تواند به استناد هر کدام از آنها و البته اثبات از طریق دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش ( طلاق ) کند .

شروط دوازده گانه ضمن عقد به شرح ذیل است:

۱-زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه

۲-دومین شرط ذکر شده در عقد نامه که به زن اجازه طلاق میدهد بد رفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند .

۳-سومین شرط که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد بیماری خطر ناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر بیندازد

۴-شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد .

۵-پنجمین شرط مندرج در عقد نامه اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در ان صورت زن می تواند تقاضای طلاق توافقی کند .

۶-محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر ، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می دهد .

۷-ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه ی زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد ، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود

 

شرایط طلاق از طرف زن | طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

شرایط طلاق از طرف زن | طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

 

 

۸-هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می یابد . چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند .

۹-از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می پذیرد و در عقد نامه ذکر شده است محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حدود تعزیر است که مقایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است

۱۰ –دهمین شرط از شروط دورازده گانه عقد نکاح بچه دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگراست که در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق توافقی کند.

۱۱-همچنین چنانچه زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر میکند .

۱۲-آخرین شرطی که زوج در عقد نامه آن ار امضا میکند و اختیار طلاق را به همسرش میدهد ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد زن حق طلاق را از مرد میگیرد و یکی از شرایط طلاق از طرف زن را بدست می آورد .

شرایط طلاق توافقی
توجه داشته باشید که امضاء موارد مذکور توسط شوهر اجباری نیست و امضای موارد مذکور توسط زوج به منزله حق طلاق مطلق نمی باشد بلکه می بایستی از طریق دادگاه به هر کدام از آنها را که زوجه مدعی است اثبات نمایید و شوهر حق دفاع و اعتراض دارد نکته مهم در خصوص شروط ضمن عقد این است که اگر زوجه یا وکیل او یکی از شروط را ولو با مخالفت شوهر در محضر دادگاه اثبات نماید بر طبق شرط ضمن عقد زوجه وکل شوهر در طلاق و قبول بذل میشود بدین ترتیب او می تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد و مقدار ما بذل ( آنچه از مهریه بذل میشود ) را به وکالت از شوهر خود تعیین و قبول کند .

می دانیم که این عبارت برای کسانی که تحصیلات حقوقی ندارند دشوار است سعی میکنیم برای عزیزان بطور ساده تر توضیح دهیم . اما در موارد عسر و حرج برای زن با توجه به تشخیص دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده زن می تواند متقاضی طلاق شود و اگر زوجه را در عسر و حرج تشخیص بدهد به استناد ماده۱۱۳۰ زن مدتی شوهر را می تواند اجبار به طلاق کند .

 

منبع: لینک محتوای کپی شده