شکوه و زیبایی آتشفشان را در این عکس‌ها ببینید
عکاسی به نام «مایکل شین‌بلوم» اخیرا در سفرش به پارک ملی آتشفشان در جزیره بزرگ هاوایی از زیبایی باشکوه آتشفشان‌ها عکاسی کرده است.