صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند


دیبا: بیشتر افراد وقتی به فروشگاه محله‌شان می‌روند خیلی احساس راحتی می‌کنند. شاید حس می‌کنند وارد آشپزخانه‌شان شده اند که لازم نیست لباس رسمی بپوشند. اما راحت بودن با عجیب و احمق به نظر رسیدن فرق دارد. در این مطلب افراد و صحنه‌های احمقانه‌ای را می‌بینید که در فروشگاه‌ها دیده شده و آرزو می‌کنید که ای کاش خودتان آنجا بودید.

گربه گرمتر از یه شال گردن ساده ست

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

گرمای استرالیا با مردم چه میکنه!

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

آدم فضایی‌ها همه جا هستند، حتی تو فروشگاه!

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

جای دیگه‌ای نبود این ایگوانا بشینه

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

خداروشکر که مو‌های خودش نیستن

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

اگه خودش احساس راحتی می‌کنه ما حرفی نداریم ولی…

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

چرا مادران آمریکایی از افسار برای بچه هاشون استفاده می‌کنن؟

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

بچه هاش رو برده گردش

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

حتما خودش بهتر میدونه چطور با نوه اش رفتار کنه

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

چطور میتونه بدون تست کردن تشک بخره؟

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

شاید برعکس پوشیده باشه، شاید…

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

خرید چقدر خسته کننده است…

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

به خاطر همین چیزهاست که به بابا‌ها اجازه نمیدن بچه‌ها رو ببرن خرید

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

بزش رو با خودش برده هواخوری

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

همه بچه‌های گوشتالو رو که توی فروشگاه بازی میکنن دوست دارن

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند

شدیدا به یه دوست نیاز داره

 

صحنه‌های عجیب و احمقانه‌ای که افراد هنگام خرید دیده‌اند