صرف نهار چینی‌ها در ارتفاع ۲۰۰۰ متری!
بازدید کنندگان چینی کوه لائوجون در ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح زمین نهار خود را صرف می‌کنند.