طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند!


وبسایت بدونیم: کنستانتین بوگومولوف طراح عکس معروف روسی است که تخصصش پیدا کردن بهترین ظاهر برای مردم است. او از مردم عادی بهترین استایل را می سازد. استایلی که هیچ شباهتی به گذشته آن ها ندارد. کنستانتین در زمینه هنرش هنرجویانی را نیز آموزش داده است که به اندازه خودش تغییراتی تاثیرگذار در مردم ایجاد می کنند.

بدونیم چند نمونه از تغییراتی که کنستانتین و دانش آموزانش در مردم ایجاد کرده اند آورده است. تغییراتی که به ما یاد می دهند متناسب با شغل مورد علاقه مان لباس بپوشید نه متناسب با شغلی که داریم.

اینس (۲۶ ساله) مدیر

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

گیتا (۳۳ ساله) مدیر

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

مارینا (۵۷ ساله) بازنشسته

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

نادژدا (۴۴ ساله) حسابدار

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

ایندرا (۳۸ ساله) طراح لباس

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

نادژدا (۶۹ ساله) بازنشسته

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

سویتلانا (۳۷ ساله) بلاگر مد

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

میلا (۵۴ ساله) کارشناس بازاریابی

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

میخائیل (۴۸ ساله) مشاور املاک

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

ایسل (۳۳ ساله) مدیر فروش

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

النا (۵۲ ساله) وکیل

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

لورتا (۵۵ ساله) مشاور زیست انرژی

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

جولانتا (۵۳ ساله) کارآفرین

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

آندینا (۶۲ ساله) کارمند دولت

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

الکساندر (۳۶ ساله) مکانیک

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

تاتیانا (۵۴ ساله) خانه دار

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

النا (۴۴ ساله) اقتصاددان

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

اوکسانا (۳۴ ساله) مدیر

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند

ناتالیا (۴۷ ساله) معلم

طراحی که به مردم کمک می کند استایل واقعی خود را پیدا کنند