طنین نوای بتهوون بر روی آثار نقاشی ون گوگدر اینجا دو اثر مشهور نقاش هلندی ونسان ون گوک به نام های شب پرستاره و شپ پر ستاره بر فراز رودخانه رن به صورت متحرک درآمده و با موسیقی آرامش بخشی از بتهوون ترکیب شده است که بسیار زیبا و شنیدنی است.