طولانی‌ترین اسم را این تپه دارد
در جنوب خلیج هاوک در نیوزیلند تپه‌ای با یک نام عجیب وجود دارد؛ نام این تپه «Taumata whakatangi hangakoauau o tamatea turi pukakapiki maunga horo nuku pokai whenua kitanatahu» است!