عجیب ترین کفش هایی که از دیدنشان شاخ در می آورید!


دیبا: همه می‌دانند که اولین تصوراتی که در مورد یک فرد یا شیء ایجاد می شوند، مهم هستند. این کفش‌ها در نگاه اول تاثیر زیادی رویتان می‌گذارند و چیز‌های زیادی درباره سبک و شخصیت کسانی که از آن‌ها استفاده می‌کنند می‌گوید.

با دیدن این کفش‌ها گرسنه می‌شوید

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

کفش‌هایی که همه را از شما دور می‌کنند

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

احتمالا این کفش‌ها بوی بد ماهی می‌دهند

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

صحبت از ماهی شد…

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

این کفش‌ها شما را طلسم می‌کنند

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

قبل از اینکه پرواز کنند، این کفش‌ها را بگیرید

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

کفش‌های جادوگری

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

کفش مردانه جدید

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

این کفش‌ها کمی گیج کننده هستند

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

کفش‌های فضایی

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

دنبال یک کفش خشن می‌گردید؟

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

مسخره‌ترین از اینم مگه هست؟!

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

شاید هم دنبال کفش‌های سحرآمیز می‌گردید

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

یا کفش‌های قدرتمندتر

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

این کفش‌ها شما را تبدیل به پرنده می‌ند

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

دقیقا نمی‌دانیم این کفش‌ها برای کجا مناسب هستند

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند

و بالاخره عجیب‌ترین کفش…

 

کفش های عجیب و غریبی که باور نمی کنید وجود داشته باشند