عکاسانی که در لحظه مناسب در مکان مناسب حضور داشتند


دیبا: افرادی در دنیا وجود دارند که این قدرت را دارند که در لحظه مناسب، در مکان مناسب حضور داشته باشند، دوربینشان را بردارند و عکسی بگیرند که در اینترنت معروف شوند. نگاهی به عکس‌های زیر بیندازید تا متوجه منظور ما شوید.

رد قورباغه روی پنجره

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

موجودات خوب به بهشت می‌روند

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

ظاهرا این اتفاق در آلاسکا عادی‌ست

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

خرس متفکر در کنار دریاچه و در مقابل رنگین کمان

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

چرخ اتوبوس بعد از رانندگی در جاده‌های برفی

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

باغ سیب بعد از طوفان

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

یک ثانیه قبل از…

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

برف سایه هنوز آب نشده

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

کنار مجسمه‌اش نشسته

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

رعد و برقی به شکل درخت

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

به نظر می‌رسد این تصویر از چهار عکس مجزا تشکیل شده که به هم چسبانده شده‌اند

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

 

سایه‌ها به دو جهت حرکت می‌کنند

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

زاویه مهم است

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

شام عاشقانه

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

وقتی فصل خوب و پرباری داشتی

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند

 

ابری به شکل علامت «لایک»

 

تصاویری که هوش و خلاقیت عکاسشان را ثابت می کند