عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند


دیبا -الهام مظفری: دنیا صحنه نمایش است و مردم بازیگران این نمایش هستند. حتی به نظر می‌رسد حوادثی که برایشان اتفاق میفتد از قبل نوشته شده است. نقطه اوج این لحظات را در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید.

این مرد فلوریدایی یک دانشمند را دزدید تا سگش را برایش جاودانه کند. نمی‌گوییم حق دارد، اما درکش می‌کنیم.

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده دار اما غم انگیزی دارند

وقتی در خطر هستید، سعی می‌کنید ارزشمندترین چیزهایتان را نجات دهید

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده دار اما غم انگیزی دارند

دوباره تکرار کن

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده دار اما غم انگیزی دارند

لحظه‌ای که زندگی به «قبل» و «بعد» تقسیم می‌شود

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده دار اما غم انگیزی دارند

در این لحظه همه چیز باید متوقف شود

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده دار اما غم انگیزی دارند

وقتی فلفل کمی زیاد می‌شود

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

وقتی قوانین را می‌شکنید، باید هزینه‌اش هم پرداخت کنید

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

بن بست

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

باور کنید ماشینتان هرچقدر هم بزرگ باشد از این گودال رد نمی‌شود

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

از این موقعیت سخت‌تر چه می‌تواند باشد

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

وقتی می‌فهمید چند ساعت آب در هاون می‌کوبیدید

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

وقتی جای پارک نیست مجبورید و هرجایی پارک کنید

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

لحظه‌ای که می‌فهمید گول خوردید

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

صحنه‌ای که هرکسی نمی‌تواند به آن نگاه کند

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

امیدواریم بیمه داشته باشد

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

کاش همه چیز یک خواب بد باشد

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

وقتی با یک حرکت از سواره به پیاده تبدیل می‌شوید

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند

اگر فهمیدید این دسته برای چیست به ما هم بگویید

 

عکس‌هایی که ماجرای خنده‌دار، اما غم‌انگیزی دارند