عکس های بامزه و خنده دار از دنیای سگ و گربه ها


دیبا: خیلی حیف است که حیوانات نمی‌توانند حرف بزنند، چون باتوجه به احساساتی که نشان می‌دهند، می‌توانستند خوب حرف بزنند. چه یک نمایش خوب باشد، چه احساسات واقعیشان، گاهی نمی‌توان بی‌توجه از کنار چهره آن‌ها گذشت. در این مطلب تصاویر حیواناتی را می‌بینید که حرفی برای گفتن دارند و خیلی خوب این کار را با کمک حالات صورتشان انجام می‌دهند.

گربه آوازخوان

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

همه‌اش مال منه

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

وقتی بیدار میشی و می‌بینی خونه یه گربه دیگه‌ای

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

هیچ چیزی برای این سگ اهمیت نداره

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

داره غذای من رو میخوره!

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

چیکار میکنی خوشگله؟

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

باخته، اما کم نیاورده

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

گفته بودم از جشن تولد بدم میاد

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

از این سگ باید یاد بگیریم که چطور خودمون رو به مردن بزنیم

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

این گربه همون زندگی رو داره که بیشتر ما آرزموشو داریم

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

«موهام خوشگله؟ ژستم چی؟ زود یه عکس ازم بگیر»

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

این عکس‌ها به فاصله ۸ ماه گرفته شدن، احساساتشون کاملا مشخصه

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

«هربار کفشهامو میپوشم که برم سرکار اینطوری نگاهم میکنه»

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

وقتی انرژیت کاملا تموم شده

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

این گربه خیلی ناراحت بود که برای واکسن زدن به دامپزشکی بردنش، تو راه خانه بغل سگ قایم شده

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

ناراحته که بغلش نمیکنن

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

پدر …

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

وقتی قهر میکنی

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

این سگ عاشق ماشین سواریه

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

«صبحونه ما کجاست؟»

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

«اوووماچ»

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند 

مثل این سگ همیشه خندان باشید

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند

«گفتی باید برم حمام؟»

حیواناتی که بهتر از جیم کری فیلم بازی می‌کنند