فروش مال غیر در اموال منقول | گروه وکلای تهران

فروش مال غیر در اموال منقول | گروه وکلای تهران

میزان اختیارات قیم در مورد مال محجور:

تنها کسی می تواند اموال خود را معامله کند که یا مالک باشد و یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشد. یکی از انواع نمایندگی های قانونی ، نمایندگی قیم برای فرد محجور است. در مورد میزان اختیار قیم در انجام معاملات، اصل بر این است که او می تواند به نمایندگی از محجور قرارداد ببندد . ولی قیم در انجام بعضی از معاملات ممنوع شده است که عبارتند از :

 

۱-معامله قیم با خود : ممنوع است. چه انتقال به خود باشد . چه بخواهد مال محجور را به قیم انتقال دهد .

 

۲ – معاملاتی که به اجازه دادستانی احتیاج دارند :

 

  • فروش اموال غیر منقول
  • رهن اموال غیر منقول
  • معاملاتی که طی آن قیم به محجور بدهکار گردد .
  • مصالحه و دادن رضایت

 

فروش مال غیر در اموال منقول | گروه وکلای تهران

فروش مال غیر در اموال منقول | گروه وکلای تهران

 

 

ضمانت اجرای معامله مال محجور توسط قیم :

 

ضمانت اجرای حقوقی : این ضمانت ها ممکن است به صورت عزل قیم از سمتش باشد . یا بطلان معامله و یا این  که جبران خسارت .

ضمانت اجرای کیفری : ضمانت اجرای کیفری قیم ممکن است بحث خیانت در امانت باشد .

باید دانست که : (( فروش مال غیر توسط قیم مصداق جرم فروش مال غیر نمی باشد ))

 

منبع: لینک محتوای کپی شده