فوت و فن پرتاب اشیا!
گروه Dude Perfect یک گروه سرگرمی ورزشی در آمریکا است که ویدئوهای جالبی را تهیه و می سازند. در ادامه شما را دعوت می کنیم به دیدن جدیدترین ویدئو این گروه با عنوان “فوت و فن اشیا” که بسیار دیدنی است.