قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید


دیبا- الهام مظفری: فوران آتشفشان یکی از لحظات تماشایی و در عین حال وحشتناکی است که طبیعت قدرت خود را به نمایش می‌گذارد. حتما تصاویر زیادی از فوران آتشفشان‌های مختلف دیده اید، اما آیا تا به حال آن‌ها را از فضا و ایستگاه‌های فضایی دیده بودید؟

 

آتشفشان کلیوچوسکایا اسپوکا (Klyuchevskaya Sopka)، روسیه، سال ۱۹۹۴ از شاتل فضایی

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
آتشفشان کیلاویا (Kilauea)، هاوایی، ۲۰۱۸
قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

فوران کوه آتشفشانی اتنا (Etna)، ایتالیا، سال ۲۰۰۱ از ایستگاه فضایی بین المللی

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

فوران آتشفشان پاولف (Pavlof)، آلاسکا، سال ۲۰۱۳، از ایستگاه فضایی بین المللی

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

آتشفشان شیوِلاچ (Shiveluch)، روسیه، ۲۰۱۰

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

آتشفشان ایافیاتلایوکوتل (Eyjafjallajokull) در ایسلند

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

آتشفشان رابائول (Rabaul)، پاپوآ گینه نو، ۱۹۹۴

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

آتشفشان مانام (Manam)، پاپوآ گینه نو

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

آتشفشان بویه و کوردون گویه

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

آتشفشان بویه و کوردون گویه در شیلی، ۲۰۱۱

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

آتشفشان پوپو در مکزیک، ۲۰۰۱

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید

مجموعه‌ای از آتشفشان‌های خاموش در پاپوآ گینه نو

 

قدرت شگفت انگیز آتشفشان‌ها را از فضا ببینید