لیزر پر قدرت ۴۵۰۰ مگاواتی
تماشا کنید؛ لیزر پر قدرت ۴۵۰۰ مگاواتی که کاغذ را برش داده و حتی آن را شعله ور می‌کند.