مدارک لازم برای طلاق توافقی

برای طلاق توافقی مدارکی لازم هست که باید همراه خود بیاورند تا نزد وکیل باشد. طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق ، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می دهند .

مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش ( وکیل طلاق توافقی ) فقط و فقط امضای وکالت نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم چنین برای خانم برگه تست عدم بارداری.

مدارک برای طلاق توافقی :

۱- سند ازدواج

اگر عقدنامه در دسترس نیست یکی از زوجین می تواند با شناسنامه خود به دفترخانه ای که ازدواج را ثبت کرده مراجعه کند و تقاضای اخذ رونوشت کند. همین رونوشت برای طلاق توافقی کفایت می کند.

۲- شناسنامه یا کارت ملی زوج (مرد)

۳- شناسنامه یا کارت ملی زوجه (زن )

۴- وکالت نامه محضری طلاق ( فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق به زوجه)

۵- توافق نامه مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک و نحوه ی دیدار با آن

۶- نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه

۷- گواهی عدم بارداری زوجه ( اخذ آن باید از پزشکی قانونی یا مراکز پزشکی معتبر صورت گیرد )

در صورتی که کار طلاق توافقی را به وکیل بسپارید می توانید کمتر از دو روز و بدون حضور زوجین این کار را انجام دهید. انجام کلیه تشریفات و پروسه طلاق توافقی تا صدورحکم دادگاه فقط در دو روز کاری

منبع : مدارک لازم برای طلاق توافقی