مدت زمان طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

مدت زمان طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

با توجه به اینکه در طلاق توافقی زن و شوهر در امور مالی و غیر مالی مرتبط با ازدواج با هم به توافق رسیده اند و تمایل به جدایی با رضایت و توافق دارند بدیهی است که دادگاه ها هم از رسیدگی طولانی و با وسواس خودداری میکنند و موضعی سهل گیرانه دارند اما در خصوص مدت زمان طلاق توافقی نکته حائز اهمیت این است که رویه یکسانی در شهر مختلف ایران وجود ندارد و زمان قطعی را نمی تواند پیش بینی کرد . توصیه میشود در شهری که ساکن هستید از وکلای مشغول به کار آن شهر حدود تقریبی مدت زمان تقریبی طلاق توافقی را جویا شوید.

در شهر تهران رویه هر مجتمع قضایی و هر شعبه دادگاه متفاوت است و هر کدام مشی مخصوص به خود دارند ولی در حال حاضر اکثر شعبه های خانواده تهران مدت زمان طلاق توافقی معمولا ۴ الی ۶ روز کاری توسط وکیل طلاق توافقی متخصص انجام میشود توجه داشته باشید که داشتن وکیل دادگستری برای طی مراحل طلاق توافقی بجز موارد وکالت در طلاق یا حق طلاق اجباری نیست.

اگر زن و شوهر بدون داشتن وکیل بخواهند مراحل انجام طلاق توافقی را در تهران طی کنند از یک هفته ای تا پانزده روز زمان میبرد.

اما سوال اصلی این است که مدت زمان طلاق توافقی در تهران به چه مسائلی بستگی دارد ؟

در پاسخ به این سوال که طلاق توافقی چه مدت طول میکشد جزئیاتی نیز موثر است ، جزئیاتی مانند ، مثلا خوب است که بدانید معمولا بیست و پنجم هر ماه تا اول ماه بعد دادخواست طلاق توافقی و یا هر دادخواست دیگری ثبت میشود بدیل آماری که هر شعبه باید ارائه کند پرونده ارجاع نمی شود بنابراین مدت زمان طلاق توافقی اگر دادخواست در پنج روز آخر ماه ثبت گردد طولانی تر میشود در مورد پرونده های طلاق توافقی و شوهر دارد بعضی از شعب حساسیت بیشتری نشان می دهند و در بیشتر شعبه های خانواده تهران مرسوم است که از دفتر خانه ای که وکالت در طلاق اخذ شده است در خصوص صحت و سقم آن و مدت اعتبار استعلام میشود .

البته این استعلام دستی است به این صورت که اگر دفترخانه مورد نظر همان شهر باشد می توان در یک روز با مراجعه به دفترخانه جواب استعلام دادگاه را اخذ کرده اما اگر دفتر خانه ای که وکالت در طلاق از آنجا گرفته شده است در شهر دیگری باشد بدیهی است که صدور رای بیشتر طول میکشد مگر اینکه ضمن عقد نکاح یعنی در سند ازدواج درج شده باشد که در این حالت نیازی به استعلام نیست.

 

طلاق توافقی | مدت زمان طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

طلاق توافقی | مدت زمان طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

 

اما متاسفانه بعضی از وکالت ها در طلاق به ویژه آنهایی که ضمن عقد و در سند ازدواج از شوهر اخذ شده است دارای نواقصی است و مهم ترین آن ها که مرتبط با این بحث طلاق توافقی چند روز طول میکشد این است زن از شوهر وکالت در طلاق در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی را ندارد.

بعضی از شعب خانواده در این مورد حساسیت ویژه نشان می دهند و اگر در وکالت نامه عبارت مذکور وجود نداشته باشد رای صادر می گردد ولی قطعیت آن موکول به ۴۴ روز بعد خواهد شد یعنی این که امکان ثبت طلاق در این مدت میسر نمی باشد.

طلاق توافقی نخستین بار در قانون جدید حمایت از خانواده مصوبه سال ۱۱ تحت عنوان بحثی جدی مطرح و ایجاد شد تا قبل از آن اسمی تحت عنوان طلاق توافقی در قانون وجود نداشت، ولی در قانون جدید اسم طلاق توافقی امده است ، علتش هم آن است که طلاق توافقی به قدری زیاد شد که قانون گذار تصمیم گرفت از آن نام ببرد و برای آن یک سیکل و راهکار را در نظر بگیرد طراحی کند و مطرح سازد.

پس آنچه در مورد مدت و زمان، مراحل و … طلاق توافقی پیش از این مطرح شده بود جنبه ی تجربی داشته است .

با توجه به اینکه زن و شوهر در مورد طلاق توافقی ، موارد مشترک ( اعم از مالی و غیر مالی ) مرتبط با زوجیت با یکدیگر توافق دارند نیازمند به رسیدگی طولانی و با وسواس در دادگاه نمی باشد و دادگاه های خانواده معمولا موضعی سهل گیرانه در این خصوص دارند مدت زمان طلاق توافقی با توجه به آنچه که به آن اشاره شد بسیار کم است.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده