مسابقه گاوسواری در هند!
در این تصاویر کشاورزان هندی گاو‌ها را برای شرکت در مسابقه گاوسواری در یک شالیزار در طول جشنواره موسمی روستای هروبهانگا، در ۸۵ کیلومتری جنوب کلکته آماده می‌کنند.