معماهایی برای باهوش‌ها (پاسخ)حتما معماهای دیروز را حل کردید و منتظر جوابشان هستید. توانستید همه آن‌ها را حل کنید؟