معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان


دیبا: بیشتر ما از بچگی معما و چیستان را دوست داریم. معما‌ها روش خوبی برای مشغول نگه داشتن و تقویت ذهن هستند. اگر به دنبال معما‌هایی برای سرگرم کردن کودکتان هستید، در این مطلب به شما کمک خواهیم کرد.

آن چیست که قسمت بیرونی آن را دور می‌ریزیم، داخلش را می‌پزیم، بعد بیرون آن را می‌خوریم و داخلش را دور می‌ریزیم؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: بلال

آن چیست که دست دارد، اما نمی‌تواند دست بزند؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: ساعت

آن چیست که قبل از استفاده باید آن را بشکنیم؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: تخم مرغ

آن چیست که یک چشم دارد، اما نمی‌تواند ببیند؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: سوزن

در یک خانه یک طبقه، یک آدم صورتی، یک گربه صورتی، یک ماهی صورتی، یک کامپیوتر صورتی، یک صندلی صورتی، یک میز صورتی و یک تلفن صورتی وجود دارد، در واقع همه چیز صورتی است. پله‌ها چه رنگی هستند؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: ساختمان یک طبقه است پله ندارد

 یک شب دختری در خانه اش نشسته بود و بدو اینکه هیچ لامپ، شمع یا هرچیز دیگری روشن باشد یا از جایی نور بتابد، کتاب می‌خواند. چگونه؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: دختر نابینا بود و با خط بریل می‌خواند

چه کلمه‌ای در همه فرهنگ‌های لغت اشتباه تلفظ می‌شود؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: اشتباه

آن چیست که مثل پر سبک است، اما حتی قوی‌ترین مرد جهان هم نمی‌تواند آن را بیش از یک دقیقه آن را نگه دارد؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: نفس

یک نفر چطور می‌تواند ۸ روز نخوابد؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: فقط شب‌ها می‌خوابد

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب:اسم

من کلید‌های زیادی دارم، اما نمی‌توانم هیچ دری را باز کنم. من چه هستم؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: پیانو

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: تابوت

 

چند ماه از سال ۲۸ روز دارد؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: همه ماه‌های سال

چه اختراعی به شما اجازه می‌دهد آن طرف دیوار را ببینید؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: پنجره

آن چیست که همه دارند ولی نمی‌توانند گمش کنند؟

 

معما‌های جالب و سرگرم کننده برای کودکان

جواب: سایه