می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟


دیبا: اگر کنجکاو هستید و فکر می‌کنید هر چیزی در این دنیا علت منطقی دارد، این معما‌ها برای شماست. اگر هم نیاز دارید مغزتان را گرم و از خواب بیدار کنید، باز هم این معما‌ها برای شماست. ما شما را به چالش می‌کشیم که هر معما را در ۷ ثانیه حل کنید. این‌ها معما‌های جالب و ساده‌ای هستند که هم خودتان می‌توانید حل کنید و هم دوستانتان را سرگرم کنید و به چالش بکشید.

 

۱.

قاتلی که محکوم به مرگ شده باید یکی از این سه اتاق را انتخاب کند: در اتاق اول آتش شعله می‌کشد، اتاق دوم پر از قاتل با تفنگ‌های پر است و در اتاق سوم یک گله شیر‌ها وجود دارد که سه سال است چیزی نخورده اند.

سوال: کدام یک از این اتاق‌ها امن‌تر است؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟

 


۲.

استادانی که اشیای یادگاری درست می‌کنند، می‌توانند یک قایق را در بطری جای دهند.

سوال: می‌توانید راهی برای قرار دادن یک خیار در بطری پیدا کنید؟ بدون اینکه خیار را ببرید یا بطری را بشکنید؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟

 


۳.

هنگام صبحانه، حلقه دختر داخل فنجان پر از قهوه افتاد. اما خشک ماند.

سوال: چطور چنین چیزی ممکن است؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟

 


۴.

سوال: کجاست که رودخانه‌هایش بدون آب، شهر‌هایش بدون ساختمان و جنگل‌هایش بدون درخت هستند؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟

 


۵.

سوال: آن چیست که دو دفعه اول به رایگان هرکس داده می‌شود، ولی دفعه سوم باید پول آن را بدهید؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟

 


۶.

۳۰ را به نیم تقسیم کنید و ۱۰ را به آن اضافه کنید.

سوال: جواب چند می‌شود؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟

 


۷.

پادشاه به دخترانش گفت که هرکدام سه قوری یکسان را با یک مقدار آب پر کنند و همزمان روی اجاق بگذارند. آب کتری هرکس سریع‌تر به جوش بیاید، شوهرش وارث پادشاه خواهد بود. قوری کوچکترین دختر که اصلا نمی‌خواست ازدواج کند زودتر از همه جوش آمد.

سوال: چرا؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟

 


۸.

در ترکیه بسیاری از کفاشان به رایگان کفش رهگذران را تمیز می‌کنند. اما اگر این کار را کنند رهگذران مجبورند به آن‌ها پول بدهند.

 

سوال: چرا؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟

 


۹.

متعلق به شماست اما اطرافیانتان بیشتر از شما از آن استفاده می‌کنند .

سوال: آن چسیت؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟

 


۱۰.

جیمز سه روز در بیمارستان بوده است. او نه بیمار بود نه صدمه دیده بود، با این حال بعد از مرخص شدن از بیمارستان باید او را حمل می‌کردند.

 

سوال: چرا؟

 

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟