می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟ (جواب)


دیبا: حتما منتظر جواب معماهای دیروز هستید. چقدر طول کشید آن‌ها معما‌ها را حل کنید؟ اگر توانستید جواب هر کدام را 7 ثانیه جواب پیدا کنید، مطمئن باشید که ذهن منحصر به فردی دارید.

می‌توانید معما‌های زیر را در ۷ ثانیه حل کنید؟ (جواب)

 

پاسخ سوال ۱:
اتاق پر از شیر، چون شیر‌ها مدت‌ها پیش از گرسنگی مرده اند.

پاسخ سوال ۲:
وقتی خیار هنوز خیلی کوچک است بدون اینکه آن را از ساقه جدا کنیم، داخل بطری قرار می‌دهیم و می‌گذاریم در بطری رشد کند و بزرگ شود.

پاسخ سوال ۳:
حلقه در پودر قهوه افتاده که خشک بوده است

پاسخ سوال ۴:

نقشه جهان

پاسخ سوال ۵:
دندان

پاسخ سوال ۶:
۷۰. معمولا افراد با این روش حساب می‌کنند: ۳۰: ۲ + ۱۰ = ۲۵. اما در اصل ۳۰ تقسیم بر نیم، دو برابر می‌شود: ۳۰ * ۲ + ۱۰

پاسخ سوال ۷:
دو دختر بزرگتر در کتری‌هایشان را مدام برمی داشتند که چک کنند جوش آمده با نه، به همین دلیل زمان بیشتری طول کشیده تا آب کتریشان جوش بیاید.

پاسخ سوال ۸:
آن‌ها یک کفش را رایگان تمیز می‌کنند و برای اینکه احمقانه به نظر نرسد، عابران مجبور می‌شوند پول بدهند تا کفش دیگرشان را هم تمیز کنند.

پاسخ سوال ۹:
اسم شما

پاسخ سوال ۱۰:
جیمز تازه در بیمارستان به دنیا آمده است.