نقاشی‌هایی که چشم ما را فریب می‌دهد
چشم دومین عضو پیچیده در بدن ما است، لئون هنرمند آلمانی با نقاشی های سه بعدی واقع گرایانه خود دقت چشم ما را به چالش می کشد.