نمی‌توانید به این عکس های دوران کودکی نخندید
همه ما حداقل یکی دو عکس از دوران کودکی و نوجوانی خود داریم که خجالت می‌کشیم آن‌ها را به کسی نشان دهیم و همیشه سعی کرده ایم از چشم همه پنهانشان کنیم.