هنرنمایی سایه‌ها را در این تصاویر ببینیدانسان‌ها هزاران سال پیش در حالی که در غار دور آتش نشسته بودند متوجه زیبایی خیره‌کننده سایه‌های متحرک شدند.