هنرنمایی شگفت انگیز با استفاده از چوب بامبو!



در این ویدئو به شما آموزش داده می‌شود که چگونه با استفاده از یک تخته، شیشه و تکه چوب‌های بامبو یک کپی سه بعدی شگفت انگیز از خودتان ثبت کنید!