وقتی انسانِ درون حیوانات فعال می‌شود


دیبا: روانشناسان معتقدند ما تمایل داریم رفتار‌های انسانی را در حیوان‌های خانگیمان به عنوان تجسمی از شخصیتمان ببینیم. اما آیا دیدن این رفتارها در این موجودات کوچک دوست داشتنی بامزه نیست؟

وقتی می‌فهمی بارداری

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

مثل اینکه خیلی شرمنده است

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

خستگی بعد از یک روز طولانی گربه بودن

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

ملکه گربه

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

هرکسی به یک تکیه گاه نیاز دارد

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

آفتاب گرفتن

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

 

«برنجمان تمام شده، امشب غذا نداریم…»

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

فارغ التحصیل دوره تربیت سگ

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

 

بعد از دعوا با گربه‌های محل

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

بنشین با هم حرف بزنیم

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

 

سلفی اینستاگرامی

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

 

وقتی طرف را با محبت بیش از حد دیوانه می‌کنید

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

 

با هم در انتظار پدر

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

 

هوا سرد شده

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

 

یک خانواده خوب و صمیمی

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود

 

»کمی برو به چپ، خوبه..»

 

وقتی انسان درون حیوانات فعال می‌شود