ونیز را از این زاویه ندیده بودیدونیز یکی از زیباترین شهر‌های جهان است که عکس‌های بسیار زیادی از آن گرفته شده، بنابراین گرفتن عکس منحصر به فردی که با بقیه عکس‌هایی که تا به حال دیده ایم فرق داشته باشد کار آسانی نیست.