ویدئو؛ مجموعه ای از بدشانسی هاواقعا فکر می کنید بدشانس هستید و یک سره با بدشناسی مواجهه می شوید؟! اما بد شانس تر از شما هم وجود دارد. پس دیدن این ویدئو را از دست ندهید.