ویدئو: عاقبت طمع کار!یک کارمند در حین کار متوجه یک اتفاق عجیب می شود، که همین اتفاق موجب طمع ورزیدن وی شده و در نهایت او را نابود می کند.