پارک‌های بازی ترسناک در روسیه
وقتی کودکتان را به پارک محله می‌برید، انتظار دارید تاب، سرسره و الاکلنگ‌های رنگارنگ و بامزه ببینید. اما در روسیه این طور نیست.