چالش خوردن فلفل‌های آتشین
ده ها مرد و زن چینی در چالش خوردن فلفل چیلی شرکت کردند. در این رویداد که همه ساله در استان هونان برگزار می‌شود شرکت کنندگان با رفتن در یک استخر مملو از فلفل چیلی شروع به خوردن آن می‌کنند.