چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟


دیبا: «پیراهن آبی یا طلایی؟» اولین توهم بصری بود که در اینترنت چالش زیادی راه انداخت. اما توهم‌های بصری زیادی وجود دارد که افراد را به دو گروه مختلف تقسیم می‌کند. رنگ‌ها تنها چیزی نیستند که ممکن است اشتباه درک کنیم، طرح‌ها، شکل‌ها و چیز‌های زیادی هستند که ممکن است دو نفر به دو شکل متفاوت ببینند.

هنگام تولد جدا شدن

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

بچه را در این عکس پیدا کنید؟

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

یک سگ تو این عکسه. میتونین پیداش کنین؟

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

یه جای کار مشکل داره!

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

چراغ‌ها این درخت رو تبدیل به جغد کردن

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

صندلی‌های عجیب و غریب این کافه

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

طرح روی این مار باورنکردنیه

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

چه تتوی فوق العاده‌ای!

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

کی خمیازه میکشه؟ سگ با آدم؟ شاید هر دو باهم!

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

چند تا پرنده تو این تصویر می‌بینید؟

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

مادربزرگ! تویی؟

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

زمان و مکان مناسب

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

سگ به این درازی دیده بودید؟

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

بعضی عکس‌ها آدم رو گیج می‌کنه

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟

آدم به بینایی خودش شک میکنه!

 

چرا نباید به چشم هایمان اعتماد کنیم؟