چطور بیشعور باشیم؟!


دیبا: در این مطلب دستورالعمل‌های آزار رساندن به دیگران و بیشعوری را با هم مرور می‌کنیم!

۱- وقتی کسی درحال حساب و کتابه، اعداد تصادفی رو پشت هم تکرار کنید.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

2- کیفتون رو روی صندلی مترو، اتوبوس و سایر وسایل نقلیه بذارین، مخصوصا وقتی خیلی شلوغه

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

3- هنگام آشامیدن، هورت بکشید.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

4- در پیاده روهای تنگ و شلوغ آرام راه بروید.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

5- لوس و بچه گانه صحبت کنید: عجیجم دلام چطولی؟…

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

6- مدام خودکار و قلمتون رو بکوبین روی میز.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

7- بعد از دوش گرفتن حوله خیستان رو روی تخت بندازین.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

8- خودکار دیگران رو قرض بگیرین و سپس تهش رو بجوید.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

9- وقتی کسی زمین میخوره حسابی بهش بخندین.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

10- خمیردندون رو با در باز رها کنین.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

11- وقتی کسی با تلفن صحبت می کنه مدام بهش ضربه بزنین و صداش کنین.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

12- همراه هرچیزی آواز بخونین.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

13- وقتی کسی تو اتاقه چراغ رو خاموش کنین.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

14- تا جایی که میتونین با تلفن بلند صحبت کنین. مخصوصا جاهای عمومی و ساکت.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

15- وقتی اعضای خانواده تلویزیون تماشا می کنن، شروع کنین به استفاده از جاروبرقی یا سشوار.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

16- با سروصدا غذا بخورین.

 

چطور بیشعور باشیم؟!

 

17- جواب یک پیام طولانی رو با «ok» بدین.

 

چطور بیشعور باشیم؟!