چیدمان های هنری با سنگ و چوب و برگ
جیمز برانت هنرمند اهل یورک‌شر، شهری تاریخی در انگلستان است. او با استفاده از چیزهای کوچکی که در طبیعت وجود دارد مانند برگ سنگ، صدف، چوب و … چیدمان های هنری فوق العاده زیبا در مکان های مختلف مثل سواحل دریا و جنگل خلق می کند.