چیز‌هایی که انگار سحر و جادو هستنداین ویدئو شامل ایده‌های خلاقانه، اختراعات عجیب و غریب و شگفت انگیزی است که شما را متحیر خواهد کرد.