کشتی چگونه راه اندازی می‌شود؟


دیبا: راه اندازی کشتی فرآیند انتقال کشتی به آب و یک سنت دریایی در بسیاری از فرهنگ هاست که قدمت آن به هزاران سال پیش می رسد. انداختن کشتی به آب فشار زیادی به کشتی وارد می کند که علاوه بر اندازه و وزن کشتی، یک چالش مهندسی قابل توجه و یک منظره دیدنی است.

سه روش اصلی برای انتقال کشتی جدید از محل ساخت به آب وجود دارد، قدیمی ترین، آشناترین و رایج ترین روش این است که کشتی از عقب روی یک سطح شیبدار معمولا سر می خورد و داخل آب می افتد. روش دیگر این است که کشتی از پهلو به آب انداخته می شود. روش سوم یا روش شناور وقتی استفاده می شود که کشتی در اسکله خشک ساخته شده و سپس با ورود آب به اسکله شناور می شود. در همه موارد زنجیرهای سنگین به کشتی وصل شده و از کشیدن برای نگه داشتن کشتی به آب افتاده استفاده می شود.

درادامه شما را دعوت می کنیم به دیدن ویدئو روش های به آب انداختن و راه اندازی کشتی که واقعا تماشایی است.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فیلم: عضلات ما چگونه کار می‌کنند؟