کلاهبرداری با طرح‌های بسته بندی شیطانیبرخی طرح‌های بسته بندی آنقدر فریبکارانه هستند که حتی به ذهن خود شیطان هم نمی‌رسد. شرکت‌هایی که از این طرح‌ها استفاده می‌کنند آنقدر بیشرم هستند که سزاوار هر مجازاتی هستند.