گاوبازی خونین در سرزمین ماتادورها!
جشنواره تاریخی “سن فرمین” که هر ساله از از سال ۱۵۹۱ میلادی بین ظهر روز ۶ ژوئیه تا نیمه‌شب ۱۴ ژوئیه در شهر پامپلونا در ایالت نابارای اسپانیا برگزار می‌شود امسال نیز به رسم قبل برگزار شد.