گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند


دیبا: هزاران سال است که گربه‌ها بخشی از زندگی ما هستند. الهه شادی، عشق و زیبایی مصر باستان که بستت (bastet) نامیده‌ می‌شد، سری به شکل گربه داشت. بیایید تصاویر این گربه‌های بامزه با هم ببینیم و لذت ببریم.

این عکس در حال عوض کردن سینک گرفته شده است

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

استراحت دسته جمعی

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

عاشقانه‌ گربه‌‌ها

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

گربه رمانتیک

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

باند گربه‌های موتورسوار

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

بهترین ماسک تاریخ

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

انتقام

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

اپرا

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

میو سلفی

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

وقتی یادتان می‌رود گربه‌تان را شارژ کنید

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

راضی‌ترین گربه دنیا

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند

رومئو و ژولیت دنیای گربه‌ها

 

گربه‌های بامزهای که حتی دل سگ‌ها را هم می‌برند