گربه‌های فوق العاده واقعی هنرمند ژاپنی از جنس نمدتکنیک سنتی کچه دوزی هر روز در میان هنرمندان محبوب‌تر می‌شود و با این روش مجسمه‌های پشمی جذابی خلق می‌کنند.