۶ معما برای کسانی که عاشق حل مساله هستند (پاسخ)


دیبا: معماهای سرگرم کننده دیروز را دیدید؟ فکر ‌می‌کنید به آن‌ها درست پاسخ داده باشید؟

سه اتاق

از اتاق سمت راست هنگام شب خارج می‌شوید. چون اسلحه‌های لیزر‌ی خورشیدی هستند و شب کار نمی‌کنند.

 

۶ معما برای کسانی که عاشق حل مساله هستند (پاسخ)

 


آتش در جنگل

آتش به چوب، شاخ و برگ یا علف نیاز دارد تا پخش شود. آن‌ها می‌توانند با استفاده از چوب کبریت نزدیک کوه آتش روشن کنند. باد آتش را به سمت کوه می‌برد و همه گیاهان این قسمت را می‌سوزاند. بعد می‌توانند در این قسمت پناه بگیرند.

 

۶ معما برای کسانی که عاشق حل مساله هستند (پاسخ)

 

 

شلیک و زنده ماندن

 

او به پیشانی تصویر خودش در آینه دستشویی شلیک کرده است.

 

۶ معما برای کسانی که عاشق حل مساله هستند (پاسخ)

 


مطالعه در تاریکی

ماریا نابیناست و با خط بریل کتاب می‌خواند، بنابراین در تاریکی هم می‌تواند مطالعه کند.

۶ معما برای کسانی که عاشق حل مساله هستند (پاسخ)

 


مرد مشکی پوش

راننده او را دیده، چون روز بوده نه شب.

 

۶ معما برای کسانی که عاشق حل مساله هستند (پاسخ)

 


به دام افتاده داخل ساختمان

در اول، او آبسردکن را خالی می‌کند و روی سرش می‌گذارد تا هیچ هوای سمی وارد نشود و بتواند خارج شود.

 

۶ معما برای کسانی که عاشق حل مساله هستند (پاسخ)