معما‌هایی که ذهنتان را به چالش می‌کشد
دانشمندان معتقدند که چیستان، معما و پازل عملکرد مغز را بهبود بخشیده و به قدرت ت�کر کمک می‌کنند. این معما‌ها شاید آسان به نظر برسند، اما آن‌ها را دست کم نگیرید.